Xã hội


Đề nghị miễn nhiệm Tổng kiếm toán trước hạn

Đề nghị miễn nhiệm Tổng kiếm toán trước hạn. (Dân trí) - Do có dự kiến điều chuyển công tác mới, ông Vương Đình Huệ, Tổng kiếm toán nhà nước đương nhiệm được QH đề nghị xem xét miễn nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm. Tổng kiểm toán mới sẽ được bầu tuần tới.

Tin liên quan

(Dân trí) - Do có dự kiến điều chuyển công tác mới, ông Vương Đình Huệ, Tổng kiếm toán nhà nước đương nhiệm được QH đề nghị xem xét miễn nhiệm trước khi kết thúc nhiệm kỳ 2 năm. Tổng kiểm toán mới sẽ được bầu tuần tới.

Đề nghị miễn nhiệm Tổng kiếm toán trước hạn
Tổng kiếm toán đương nhiệm Vương Đình Huệ

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng vừa trình bày tờ trình đề nghị QH xem xét việc miễn nhiệm với ông Vương Đình Huệ.

Ông Vương Đình Huệ được bầu giữ chức Tổng kiểm toán Nhà nước từ năm 2006. Theo quy định, nhiệm kỳ của Tổng kiểm toán nhà nước kéo dài 7 năm, lẽ ra hiện vẫn chưa kết thúc.

“5 năm qua, ông Huệ đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Do dự kiến phân ông Huệ nhận nhiệm vụ mới nên đề nghị QH cho ông Huệ thôi giữ chức Tổng kiểm toán nhà nước” - Chủ tịch Nguyễn Sinh Hùng phát biểu.

Nhân sự mới cho chức vụ Tổng kiểm toán nhà nước sẽ được đề cử vào sáng thứ 2 tuần tới. QH sẽ bỏ phiếu bầu vị trí lãnh đạo này 1 ngày sau đó.

Cũng trong buổi làm việc chiều nay, 27/7, QH đã thống nhất đề xuất của Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng về số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Phó Chủ nhiệm các UB chuyên trách và số lượng thành viên Đoàn thư ký kỳ họp của QH khóa này. Như vậy, 10 ủy viên UB Thường vụ là Chủ tịch Hội đồng dân tộc, Chủ nhiệm các UB sẽ có tổng cộng 40 cấp phó giúp việc. Số lượng các thành viên mỗi UB cũng tăng đáng kể so với QH khóa XII.

Danh sách hơn 40 Phó Chủ nhiệm, Phó Chủ tịch, hơn 400 đại biểu là thành viên các UB, Hội đồng Dân tộc và đoàn thư ký kỳ họp đã được ông Nguyễn Sinh Hùng công bố để QH xem xét, thông qua.

P.Thảo