Giáo dục


Đề thi văn tốt nghiệp THPT: Đổi mới cách hỏi, tránh hiện tượng học tủ

Đề thi văn tốt nghiệp THPT: Đổi mới cách hỏi, tránh hiện tượng học tủ. Hôm qua 15.4, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn việc ôn tập môn văn theo cách thức ra đề mới. Văn bản nêu rõ: Đề thi gồm hai phần: đọc hiểu và viết (làm văn), trong đó tỷ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu.

Tin liên quan

Hôm qua 15.4, Bộ GD-ĐT đã ban hành văn bản hướng dẫn việc ôn tập môn văn theo cách thức ra đề mới. Văn bản nêu rõ: Đề thi gồm hai phần: đọc hiểu và viết , trong đó tỷ lệ điểm của phần viết nhiều hơn phần đọc hiểu. 

Văn bản nêu ra những hướng dẫn sau:

Để làm tốt phần đọc hiểu, giáo viên cần giúp học sinh nắm được thế nào là hiểu một văn bản; các yêu cầu và hình thức kiểm tra cụ thể về đọc hiểu; lựa chọn những văn bản phù hợp với trình độ nhận thức và năng lực của học sinh để làm ngữ liệu hướng dẫn đọc hiểu; xây dựng các loại câu hỏi và hướng dẫn chấm một cách phù hợp với mục đích và đối tượng học sinh. Các câu hỏi phần đọc hiểu tập trung vào một số khía cạnh như: Nội dung chính và các thông tin quan trọng của văn bản; hiểu ý nghĩa, tên văn bản; những hiểu biết về từ ngữ, cú pháp, chấm câu, cấu trúc, thể loại văn bản; một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản và tác dụng của chúng.

Để làm tốt phần thi viết, giáo viên cần hướng dẫn học sinh biết vận dụng những kỹ năng viết đã học để tạo lập văn bản về một đề tài xã hội hoặc/và tác phẩm, trích đoạn văn học nào đó theo hướng mở và tích hợp trong môn và liên môn, tập trung vào một số khía cạnh như: Tri thức về văn bản viết (kiểu loại văn bản, cấu trúc văn bản, quá trình viết), nhận thức đúng nhiệm vụ và yêu cầu của đề văn; các kỹ năng viết (đúng chính tả; ngữ pháp, viết theo phong cách ngôn ngữ viết, sử dụng từ và cấu trúc ngữ pháp trong bài viết; lập dàn ý và phát triển ý; bộc lộ quan điểm, tư duy một cách độc lập...); khả năng viết các loại văn bản phù hợp với mục đích, đối tượng, hoàn cảnh của các tình huống khác nhau (vận dụng vào thực tiễn học tập và đời sống).

Về nghị luận văn học, Bộ nêu rõ: năm 2014 vẫn sử dụng ngữ liệu là tác phẩm hoặc trích đoạn nêu trong chương trình và sách giáo khoa nhưng cần đổi mới cách hỏi, cách nêu vấn đề nhằm khắc phục hiện tượng học tủ, học thuộc văn mẫu, sao chép nguyên xi tài liệu. Bài viết của học sinh được đánh giá dựa vào chuẩn kỹ năng viết nói chung và viết kiểu văn bản nói riêng mà đề bài yêu cầu, phù hợp với các giá trị nhân văn, những chuẩn mực đạo đức và pháp luật; không áp đặt nội dung chi tiết cần đạt.

Tuyết Mai