Giáo dục


Đề xuất công nhận chứng chỉ tin học quốc tế tương đương chứng chỉ nghề

Đề xuất công nhận chứng chỉ tin học quốc tế tương đương chứng chỉ nghề. Đó là nội dung được Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin đến các phòng GD và các trường THPT vào ngày 3.11.

Tin liên quan

Đó là nội dung được Sở GD-ĐT TP.HCM thông tin đến các phòng GD và các trường THPT vào ngày 3.11.

Bắt đầu từ năm học 2014-2015, TP.HCM thực nghiệm đào tạo chương trình tin học theo chuẩn quốc tế với 2 chứng chỉ là IC3 và MOS.

Trong đó, IC3 là thước đo chuẩn quốc tế về mức độ sử dụng thành thạo máy tính và internet do tổ chức Certiport Mỹ cấp. Còn MOS là chứng chỉ duy nhất xác nhận kỹ năng sử dụng phần mềm tin học văn phòng Microsoft Office do Microsoft cấp.

Vì vậy Sở khuyến khích, các trường có đủ điều kiện cơ sở vật chất, giáo viên có thể dạy 2 chương trình của chứng chỉ nói trên song song hoặc thay thế chương trình nghề tin học đang thực hiện.

Cụ thể, các trường THCS dạy chương trình IC3 cho học sinh lớp 8 với thời lượng 70 tiết. Các trường THPT dạy chương trình MOS cho học sinh lớp 11 với thời lượng 105 tiết.

Đặc biệt, Sở sẽ đề xuất với Bộ GD-ĐT cho phép công nhận các chứng chỉ quốc tế IC3 và MOS có thể thay thế chứng nhận nghề phổ thông trong hệ thống văn bằng, chứng chỉ tại TP.HCM. Từ đó, Bộ có các quy định chuyển đổi điểm số của các chứng chỉ nói trên sang các mức xếp loại của giấy chứng nhận nghề.

B.Thanh