Tài chính


Đề xuất miễn thuế dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán

Đề xuất miễn thuế dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán. Trái ngược với quan điểm của Tổng Cục thuế, VAFI cho rằng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là nghiệp vụ kinh doanh và vì thế không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Tin liên quan

Trái ngược với quan điểm của Tổng Cục thuế, VAFI cho rằng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là nghiệp vụ kinh doanh và vì thế không phải chịu thuế giá trị gia tăng.

Kiến nghị của Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam đưa ra sau khi Bộ Tài chính có văn bản cho rằng việc cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán và thu phí không phải là hoạt động kinh doanh. Do vậy, công ty chứng khoán phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế suất 10% phí dịch vụ ứng trước tiền bán.

Quy trình thanh toán hiện tại, khi bán cổ phiếu xong, sau 3 ngày làm việc tiền mới về tài khoản. Nếu muốn có tiền ngay, nhà đầu tư vay tiền từ công ty chứng khoán hoặc ngân hàng. Tài sản thế chấp chính là dòng tiền bán chứng khoán về sau.

Hiện mức lãi vay một ngày khoảng 0,06%. Con số này biến động liên tục, tùy theo lãi suất huy động và cho vay của thị trường tín dụng. Nghiệp vụ này diễn ra thường xuyên, thậm chí phổ biến hơn các nghiệp vụ khác, giúp tăng tính thanh khoản cho thị trường.

Đa phần các công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ này đều không có đủ tiền, phải liên doanh hoặc vay vốn từ các ngân hàng, nên công ty chứng khoán không thể ấn định mức phí cụ thể.

Theo VAFI, đây là dịch vụ cấp tín dụng cho nhà đầu tư, chứ không phải khoản phí dịch vụ. Và đã là dịch vụ cấp tín dụng thì không chịu thuế GTGT.

Hiệp hội đề xuất Ủy ban Chứng khoán có văn bản gửi Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế để xác nhận cung cấp dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán là một nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán. Ủy ban cũng nên giải thích về bản chất của "Phí dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán".

VAFI kiến nghị Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính nên xem xét lại vấn đề này và nhanh chóng có văn bản phản hồi để các công ty chứng khoán có cơ sở làm báo cáo tài chính.

Bạch Hường