Chuyển động


Đề xuất nâng công suất của VWS là vi phạm Luật Cạnh tranh

Đề xuất nâng công suất của VWS là vi phạm Luật Cạnh tranh. Liên quan đến đề xuất điều chỉnh Giấy phép đầu tư của Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), chiều 21/1, UBND TP.HCM có Công văn số 299 có ý kiến về vấn đề này.

Tin liên quan

UBND TP.HCM cho rằng, hiện nay lượng rác tại TP.HCM phát sinh 6.700 tấn/ngày, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam đang xử lý 3.000 tấn/ngày (chiếm 45%) và đang thống lĩnh thị trường.

Công ty VWS đề nghị được nâng công suất lên 10.000 tấn/ngày và xử lý toàn bộ chất thải rắn của thành phố sẽ dẫn đến độc quyền trong lĩnh vực xử lý chất thải tại thành phố, ảnh hưởng đến quyền cạnh tranh của các doanh nghiệp khác.

Trong khi đó, phạm vi kinh doanh của VWS tại TP.HCM chỉ là một bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh công suất 2.500-3.000 tấn/ngày; một nhà máy chế biến compost công suất 100 tấn/ngày; một nhà máy phân loại tái chế 500 tấn/ngày; một bến thủy nội địa và vành đai cây xanh cách ly.

Cũng theo UBND TP.HCM, trong trường hợp VWS nhận thêm 2.000 tấn rác chuyển từ bãi rác Phước Hiệp về khu xử lý rác Đa Phước (Khu xử lý Đa Phước do VWS đầu tư) sẽ nâng công suất xử lý của VWS lên 5.000 tấn/ngày, chiếm 75% lượng rác của thành phố. Đây là dấu hiệu vi phạm điều cấm của Luật Cạnh tranh.

Ngoài ra, VWS không thực hiện xây dựng nhà máy xử lý mà chỉ chôn lấp rác nhưng công ty vẫn được thanh toán chi phí xử lý rác cao hơn các doanh nghiệp khác.

Tại thời điểm hiện nay cao hơn 3 USD/tấn so với các doanh nghiệp khác cũng thực hiện chôn lấp, nghĩa là thành phố phải trả nhiều hơn cho VWS khoảng 3 triệu USD/năm.

“Việc tăng công suất xử lý của Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước của VWS có thể dẫn đến việc công ty này thực hiện hành vi thống lĩnh thị trường để áp đặt giá, vi phạm Luật Cạnh tranh và nếu với mức cao hơn so với mức trả cho các doanh nghiệp khác như hiện nay thì thành phố phải trả thêm khoảng 10 triệu USD mỗi năm khi công suất khu xử lý chất thải Đa Phước nâng lên 10.000 tấn/ngày”, văn bản của UBND TP.HCM nêu.

UBND TP.HCM đã đề nghị công ty VWS khẩn trương lập hồ sơ điều chỉnh thiết kế cơ sở dự án Khu xử lý chất thải Đa Phước gửi Bộ Xây dựng thẩm định và phê duyệt; đồng thời hồ sơ đánh giá tác động môi trường gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và phê duyệt theo quy định.