Xã hội


Đề xuất xóa 2 trạm thu phí từ ngày 30-6

Đề xuất xóa 2 trạm thu phí từ ngày 30-6. (NLĐ) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất thời gian dừng thu phí tại 2 trạm thu phí Sóc Sơn và Chương Mỹ (Hà Nội) từ 24 giờ ngày 30-6.

Tin liên quan

(NLĐ) - Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản gửi Bộ GTVT đề xuất thời gian dừng thu phí tại 2 trạm thu phí Sóc Sơn và Chương Mỹ (Hà Nội) từ 24 giờ ngày 30-6.

Tổng cục Đường bộ kiến nghị Bộ GTVT xử lý một số vấn đề liên quan khi có quyết định xóa bỏ 2 trạm thu phí trên liên quan đến số vé tồn khi dừng thu, kinh phí tháo dỡ trạm để hoàn trả mặt đường và lao động dôi dư không sắp xếp được công việc khác khi dừng thu phí. Hiện Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản giao cho Khu Quản lý Đường bộ II chỉ đạo đơn vị quản lý 2 trạm thu phí trên kiểm kê, đề xuất phương án xử lý đối với thiết bị thu phí và lập phương án xử lý lao động tại trạm.

T.Kha