Chuyển động


Đêm giao thừa, sông Sài Gòn có thể gây ngập nhẹ

Đêm giao thừa, sông Sài Gòn có thể gây ngập nhẹ. Theo thông tin từ Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông Sài Gòn tại trạm Phú An đang lên trở lại và có khả năng đạt và vượt báo động 1 trong ngày và đêm 30 Tết.

Tin liên quan

Mực nước tại các trạm ngày 26/01/2014

Trạm

Sông

Đỉnh triều

Chân triều

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Phú An

Sài Gòn

0.76

12.00

1.12

23.30

-1.08

6.00

0.14

17.30

Nhà Bè

K.Đồng Điền

0.68

11.30

1.08

22.30

-1.20

5.00

0.08

16.30

Mực nước đỉnh triều tại các trạm trên sông Sài Gòn và nội đồng khu vực TP. Hồ Chí Minh vẫn ở mức thấp, dưới 1 mét. Mực nước thường lên cao nhất trong ngày vào lúc nửa đêm và giữa trưa. Trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất đạt 1.12 mét vào lúc 23 giờ 30, lúc 12 giờ đỉnh triều là 0.76 mét, tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền đỉnh triều cao nhất lúc 22 giờ 30 là 1.08 mét, lúc 11 giờ 30 là 0.68 mét. Mực nước xuống thấp nhất vào khoảng 5 – 6 giờ sáng ở mức 1.08 – 1.20 mét dưới mực nước biển.

Trong những ngày giáp Tết, mực nước đỉnh triều trên sông Sài Gòn và hệ thống kênh rạch TP. Hồ Chí Minh sẽ tăng chậm và có khả năng đạt và vượt mức báo động 1 (1.30 mét). Theo đó, mực nước đỉnh triều sẽ xuất hiện 2 lần trong ngày vào đầu giờ chiều và lúc nửa đêm. Đặc biệt trong đêm giao thừa, mực nước trên sông Sài Gòn có thể đạt mức báo động 1 và gây ngập úng nhẹ vùng cửa sông và các vùng trũng. Mực nước thấp nhất xuất hiện từ khoảng 6 – 9 giờ sáng và dưới mực nước biển từ 1.35 – 1.81 mét.

Cụ thể, trên sông Sài Gòn tại Phú An đỉnh triều cao nhất trong 4 ngày tới sẽ đạt 1.30 mét, xuất hiện vào khoảng 1 giờ 30 ngày 30/1 (tức đêm 29 Tết). Và theo xu hướng tăng dần của mực nước đỉnh triều cũng như khoảng thời gian xuất hiện đỉnh, đêm Giao thừa, mực nước sông Sài Gòn nhiều khả năng sẽ vượt mức báo động 1, gây ngập úng nhẹ.

Tại trạm Nhà Bè trên kênh Đồng Điền, cũng trong đêm 29/1 sẽ đạt mức 1.24 mét và nhiều khả năng đạt mức báo động 1 trong đêm Giao thừa. Đầu giờ chiều, mực nước sông đạt đỉnh ở mức thấp hơn, dao động từ 0.84 – 1.14 mét.

Bảng số liệu dự báo cụ thể:

Dự báo mực nước từ ngày 27/01 đến ngày 30/01/2014

Trạm

Ngày

Đỉnh triều

Chân triều

Mực nước lịch sử năm 2013

Mực nước cao nhất trong tháng

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Giờ x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Mực nước

Ngày x.hiện

Phú An

27/01

0.93

13.30

-

-

-1.35

7.00

0.43

19.00

1.68

20/10

1.58

02/01

28/01

1.05

15.00

1.10

0.00

-1.54

8.00

0.36

20.00

29/01

1.10

16.00

1.17

1.00

-1.64

9.00

0.16

21.00

30/01

1.20

17.00

1.30

1.30

-1.67

10.00

-0.02

22.00

Nhà Bè

27/01

0.84

13.00

1.04

23.30

-1.44

6.00

0.36

18.00

1.65

20/10

1.52

02/01

28/01

0.98

14.00

-

-

-1.65

7.00

0.28

19.00

29/01

1.03

15.00

1.13

0.00

-1.76

8.00

0.08

20.00

30/01

1.14

16.00

1.24

1.00

-1.81

9.00

-0.07

21.00