Công nghệ


Đến lượt EVN “cậy nhờ“...

Đến lượt EVN cậy nhờ .... Trở lại một câu chuyện chưa có hồi kết nhưng tưởng đã rơi vào im lặng. Đó là chuyện thuê cột điện treo cáp viễn thông đã nổi đình nổi đám suốt một thời gian dài, lôi kéo sự tham gia của nhiều bộ ngành hữu quan. Câu chuyện đã rơi vào bế tắc bởi không bên nào chịu nhường bên nào .

Tin liên quan