Giáo dục


Đến năm 2016, TP.HCM không tuyển cán bộ y tế trường học

Đến năm 2016, TP.HCM không tuyển cán bộ y tế trường học. Đó là dự báo của ông Nguyễn Tài Dũng, Phó phòng Công tác sinh viên - học sinh Sở GD-ĐT TP.HCM trong hội thảo cán bộ y tế trường học tổ chức vào ngày 1.10.

Tin liên quan

Đó là dự báo của ông Nguyễn Tài Dũng, Phó phòng Công tác sinh viên - học sinh Sở GD-ĐT TP.HCM trong hội thảo cán bộ y tế trường học tổ chức vào ngày 1.10.

Cũng trong hội thảo này, lãnh đạo Sở thông tin hiện nay thành phố đã đáp ứng đủ nhu cầu về đội ngũ nhân sự này ở các trường THPT. Ở những bậc học khác vẫn đang trong quá trình tuyển dụng và cố gắng đến năm 2016 sẽ tuyển đủ.

B.Thanh