Giáo dục


ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm trúng tuyển NV1, xét tuyển NV2

ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội công bố điểm trúng tuyển NV1, xét tuyển NV2. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa chính thức công điểm chuẩn NV1. Theo đó, mức điểm chuẩn nhà trường được ấn định bằng mức xét tuyển cơ bản 3 của Bộ GD-ĐT. Trường cũng dành hơn 4.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Tin liên quan

Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội vừa chính thức công điểm chuẩn NV1. Theo đó, mức điểm chuẩn nhà trường được ấn định bằng mức xét tuyển cơ bản 3 của Bộ GD-ĐT. Trường cũng dành hơn 4.000 chỉ tiêu xét tuyển NV2.

Điểm trúng tuyển NV1 hệ đại học, cao đẳng chính qui và đại học liên thông chính qui:

- Hệ đại học: 13 điểm cho tất cả các khối, ngành, kể cả điểm ưu tiên (chưa nhân hệ số).

- Hệ cao đẳng: 10 điểm cho tất cả các khối, ngành, kể cả điểm ưu tiên (chưa nhân hệ số).

Chỉ tiêu, điều kiện xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2).

- Chỉ tiêu xét tuyển NV2:

+ Hệ đại học: 4000 chỉ tiêu cho tất cả các khối, ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết.

+ Hệ cao đẳng: 500 chỉ tiêu cho tất cả các khối, ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết.

- Mức điểm nhận đăng ký xét tuyển NV2:

+ Hệ đại học: 13 điểm (kể cả điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) với tất cả các khối, ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết năm 2014.

+ Hệ cao đẳng: 10 điểm (kể cả điểm ưu tiên, chưa nhân hệ số) với tất cả các khối, ngành đã ghi trong cuốn những điều cần biết năm 2014.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) gồm:

+ 01 Giấy chứng nhận kết quả có đóng dấu đỏ của trường tổ chức thi.

+ 01 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ, số điện thoại người nhận.

- Hình thức nhận HS ĐKXT: Tại trường hoặc qua đường bưu điện.

- Thời gian nhận hồ sơ: Theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường không thu lệ phí xét tuyển.

S.H

Dân trí
Giáo dục - Khuyến học