Giáo dục


ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM nhiều ngành tuyển thẳng

ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM nhiều ngành tuyển thẳng. ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa thông báo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học của trường năm 2014. Theo thông báo của trường, nhiều ngành của trường tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Tin liên quan

ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa thông báo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học của trường năm 2014. Theo thông báo của trường, nhiều ngành của trường tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.

Nhà trường tuyển thẳng thí sinh tham gia tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; trong đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế, đã tốt nghiệp THPT. Các ngành tuyển thẳng như sau:

1

Toán

Công nghệ Thông tin

D480201

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Tài chính Ngân hàng

D340201

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro

D460112

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Quản trị Kinh doanh

D340101

Công nghệ Sinh học

D420201

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Cộng nghệ Thực phẩm

D540101

Hoá Sinh

D440112

2

Vật lý

Công nghệ Thông tin

D480201

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Tài chính Ngân hàng

D340201

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro

D460112

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Quản trị Kinh doanh

D340101

Công nghệ Sinh học

D420201

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Cộng nghệ Thực phẩm

D540101

Hoá Sinh

D440112

3

Hóa học

Công nghệ Thông tin

D480201

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Tài chính Ngân hàng

D340201

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro

D460112

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Quản trị Kinh doanh

D340101

Công nghệ Sinh học

D420201

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Cộng nghệ Thực phẩm

D540101

Hoá Sinh

D440112

4

Sinh học

Công nghệ Sinh học

D420201

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Cộng nghệ Thực phẩm

D540101

Hoá Sinh

D440112

5

Tiếng Anh

Quản trị Kinh doanh

D340101

Công nghệ Sinh học

D420201

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Tài chính Ngân hàng

D340201

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

6

Tin học

Công nghệ Thông tin

D480201

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Tài chính Ngân hàng

D340201

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro

D460112

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

Quản trị Kinh doanh

D340101

Công nghệ Sinh học

D420201

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Cộng nghệ Thực phẩm

D540101

Hoá Sinh

D440112

Tuyển thẳng thí sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đã tốt nghiệp THPT vào các ngành:

1

Tin học

Công nghệ Thông tin

D480201

2

Sinh học

Công nghệ Sinh học

Hóa Sinh

D420201

D440112

3

Hóa học

Cộng nghệ Thực phẩm

Hóa Sinh

D540101

D440112

Đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong hội thi Khoa học Kỹ thuật do Bộ GD-ĐT tổ chức, đã tốt nghiệp THPT được đăng ký tuyển thẳng theo ngành phù hợp với lĩnh vực của đề tài. Hội đồng tuyển sinh Trường sẽ xem xét về ngành được tuyển thẳng căn cứ vào kết quả và nội dung cụ thể của đề tài.

Các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng nhưng không dùng quyền tuyển thẳng đã tốt nghiệp THPT có kết quả thi đại học đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT tạo quy định trở lên và không có môn nào bị điểm 0 được ưu tiên xét tuyển vào các ngành sau:

1

Toán

Công nghệ Thông tin

D480201

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Tài chính Ngân hàng

D340201

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro

D460112

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

2

Vật lý

Công nghệ Thông tin

D480201

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Kỹ thuật Xây dựng

D580208

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

D510605

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D520216

3

Hóa học

Công nghệ Sinh học

D420201

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Hoá Sinh

D440112

4

Tin học

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông

D520207

Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp

D510602

Kỹ thuật Y sinh

D520212

5

Sinh học

Quản lý nguồn lợi thủy sản

D620305

Kỹ thuật Y sinh

D520212

Hoá Sinh

D440112

6

Tiếng Anh

Quản trị Kinh doanh

D340101

Tài chính Ngân hàng

D340201

ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM nhiều ngành tuyển thẳng ĐH Quốc tế thuộc ĐH Quốc gia TPHCM vừa thông báo hướng dẫn tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào bậc đại học của trường năm 2014. Theo thông báo của trường, nhiều ngành của trường tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển.ĐH Quốc tế - ĐHQG TPHCM nhiều ngành tuyển thẳng
2
Dân trí
Giáo dục - Khuyến học
Tin tuyển sinh