Giáo dục


Điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NV2 của ĐH Văn hóa, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Nội vụ

Điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NV2 của ĐH Văn hóa, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Nội vụ. Ba trường đại học trên vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 (NV1). Trong đó, trường ĐH Nội vụ xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu NV2. Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn của từng trường.

Tin liên quan

Ba trường đại học trên vừa công bố điểm chuẩn nguyện vọng 1 . Trong đó, trường ĐH Nội vụ xét tuyển hàng trăm chỉ tiêu NV2. Dưới đây là chi tiết điểm chuẩn của từng trường.

Điểm chuẩn ĐH Văn hóa Hà Nội năm 2014:

Điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NV2 của ĐH Văn hóa, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Nội vụ
Điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NV2 của ĐH Văn hóa, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Nội vụ

Điểm chuẩn ĐH Nội vụ vừa công bố điểm trúng tuyển NV1 và chỉ tiêu, điểm xét tuyển NV2 vào trường năm 2014.

Điểm chuẩn NV1, điểm xét tuyển NV2 của ĐH Văn hóa, Viện ĐH Mở Hà Nội, ĐH Nội vụ

Điểm chuẩn Viện ĐH Mở Hà Nội năm 2014:

Điểm chuẩn các ngành chi tiết như sau:

Hồng Hạnh

Dân trí
Giáo dục - Khuyến học