Văn hóa


Điện mừng Chủ tịch UBTW Mặt trận Lào Xây dựng đất nước

Điện mừng Chủ tịch UBTW Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Tin liên quan

Ngày 14/7, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm đã gửi điện mừng cho ông Duong Chit Vongsa, Uỷ viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước.

Bức điện có nội dung như sau: “Nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Mặt

trận Lào Xây dựng đất nước vừa thành công tốt đẹp; đồng chí được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước, thay mặt Uỷ ban
Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân danh cá nhân, tôi trân trọng gửi tới đồng chí và qua đồng chí gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các vị Uỷ viên Uỷ ban Trung ương Mặt trận Lào Xây dựng đất nước lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hết sức vui mừng về những thành tựu mà nhân dân Lào anh em đã đạt được và những kết quả hoạt động của Mặt trận Lào Xây dựng đất nước những năm qua và tin tưởng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước CHDCND Lào.

Chúng tôi cũng hết sức vui mừng và tin tưởng, phát huy kết quả đạt được trong những năm qua, mối quan hệ giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Lào Xây dựng đất nước ngày càng phát triển, gắn bó bền chặt, góp phần cùng hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước củng cố, tăng cường và phát huy tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam - Lào anh em trong giai đoạn mới.

Một lần nữa, chúc tình đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững. Chúc các đồng chí luôn dồi dào sức khoẻ, gia đình hạnh phúc, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Mặt trận và nhân dân Lào giao phó”./.