Thị trường


Điều hoà không khí ”Công nghệ Xanh” - Điều hoà không khí Inverter Nagakawa

Điều hoà không khí Công nghệ Xanh - Điều hoà không khí Inverter Nagakawa. Công nghệ Inverter đem đến sự khác biệt lớn cho hệ thống điều hòa như có khả năng làm máy điều hòa lạnh nhanh hơn 15% so với công nghệ thông thường.

Tin liên quan