Cười


Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?. Ai cũng biết Thất Bại là mẹ Thành Công, vậy ai là bố của nó?

Tin liên quan

Ai cũng biết Thất Bại là mẹ Thành Công, vậy ai là bố của nó?

TIN LIÊN QUAN

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đố bạn phân biệt được ảnh thật hay Photoshop

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đố vui: Có tất cả bao nhiêu cô gái ở trong bức ảnh

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đố bạn tìm được những hình ảnh chết cười này ở ngoài Việt Nam

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đố bạn tìm được điểm khác lạ trong những bức ảnh tưởng như bình thường dưới đây

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đáp án:Chồng của Thất Bại.

Tiếp tục nào... 

Người da trắng xuống biển thì da bị đen. Vậy còn người da đen xuống biển thì sẽ như thế nào?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đáp án:Họ sẽ bị ướt. 

Tiếp tục nhé...

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Có một câu hỏi mà nếu như bạn hỏi sẽ luôn nhận được những câu trả lời khác nhau nhưng tất cả đều đúng.

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đáp án: 'Mấy giờ rồi?'.

Tiếp tục nào...

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Hãy kể tên năm gần đây nhất mà Tết đến trước Giáng sinh?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đáp án: Năm hiện tại, năm 2017.

Tiếp tục nào...

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

10 người mắc hội chứng bắt chước ngồi trên thuyền. Một người nhảy xuống nước, hỏi trên thuyền còn lại bao nhiêu người?

Đố vui: Bố của Thành Công là ai?

Đáp án:Không còn người nào vì 9 người kia cũng bắt chước nhảy xuống.