Kinh tế


Doanh nghiệp xăng dầu lãi 200 đồng/lít dầu

Doanh nghiệp xăng dầu lãi 200 đồng/lít dầu. Một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối chiếm thị phần lớn cho biết họ đã bắt đầu có lãi 200 đồng/lít diezel và dầu hỏa sau khi trừ đi các chi phí như lưu thông, thuế...

Tin liên quan