Kinh tế


Doanh nghiệp xe máy bắt tay vực thị trường

Doanh nghiệp xe máy bắt tay vực thị trường. Ngày 19/2, Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) gồm 5 hãng xe chiếm khoảng 96% thị phần (Honda, Piaggio, Suzuki, SYM, Yamaha) công bố thành lập

Tin liên quan

Đại diện Honda Việt Nam (với gần 70% thị phần) giữ chức Chủ tịch. VAMM được thành lập để đề xuất, kiến nghị, phản hồi các chính sách liên quan đến xe máy cũng như tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng hơn giữa các thành viên.