Xã hội


Đồng Tháp kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt

Đồng Tháp kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt. Thực hiện không đúng quy định về đất đai, buông lỏng quản lý và thiếu trách nhiệm, 3 phó bí thư huyện và một số cán bộ chủ chốt ở Đồng Tháp bị kỷ luật, nhắc nhở.

Tin liên quan

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp ngày 23/7 đã thống nhất kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng với hai Phó bí thư Huyện ủy Tân Hồng là ông Nguyễn Văn Dưỡng và Phùng Thanh Hải (kiêm Chủ tịch). Hình thức kỷ luật trên cũng được áp dụng với ông Ngô Văn Nâu, Phó bí thư kiêm Chủ tịch huyện Tháp Mười.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp, ông Nâu chấp hành chưa nghiêm quy chế làm việc của huyện ủy, thực hiện không đúng các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, ngân sách nhà nước và quy định những điều đảng viên không được làm. Ông Hải và ông Dưỡng được cho là thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, điều hành công tác tài chính đảng, buông lỏng kiểm tra, để cán bộ thuộc quyền vi phạm nguyên tắc tài chính đảng.

Tỉnh ủy Đồng Tháp còn kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng với ông Lê Phước Lai (Phó giám đốc Sở Tư pháp Đồng Tháp) vì vi phạm Luật Công chứng khi thực hiện công chứng di chúc cho công dân trong thời gian giữ chức Trưởng phòng Công chứng số 2.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp còn thống nhất phê bình rút kinh nghiệm với 5 đảng viên khác là ông Cao Văn Minh (Chủ tịch UBND huyện Tháp Mười), Nguyễn Việt Hồng (nguyên phó bí thư Huyện ủy Tháp Mười), Đinh Xuân Hoàng (Phó giám đốc Sở Xây dựng), Bùi Thành Nhơn (Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Tháp) và ông Võ Thành Trạng (Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Tháp Mười) vì chấp hành không nghiêm các quy định về công tác tài chính, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác tham mưu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao nhưng chưa đến mức phải xử lý kỷ luật.

Lê Vân