Chính trị


Dự kiến, ngân hàng cho vay chứng khoán tối đa 3% vốn tự có

Dự kiến, ngân hàng cho vay chứng khoán tối đa 3% vốn tự có. (Chinhphu.vn) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) - Đó là một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư quy định về các tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố.

Dự kiến, ngân hàng cho vay chứng khoán tối đa 3% vốn tự có
Ảnh minh họa
Cụ thể, theo dự thảo, tổng dư nợ cấp tín dụng của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với tất cả khách hàng để khách hàng đầu tư, kinh doanh cổ phiếu không được vượt quá 3% vốn tự có của  ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Theo số liệu thống kê của NHNN, hiện nay dư nợ cho vay để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) nhà nước khoảng 2,5% vốn tự có, của NHTM cổ phần khoảng 4,5% vốn tự có, của chi nhánh ngân hàng nước ngoài khoảng 1,9% vốn tự có và tổng dư nợ cho vay khoảng hơn 10.000 tỷ đồng.

Theo NHNN, thực hiện Nghị định 141/2006/NĐ-CP về mức vốn pháp định của TCTD, cơ bản đến 31/12/2010 các TCTD phải đảm bảo có đủ mức vốn pháp định, trong đó đối với NHTM phải có tối thiểu 3.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Khi đó, mức vốn tự có của các NHTM tăng cao hơn.

Như vậy, tỷ lệ giới hạn cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phần như quy định trong dự thảo (3%) là phù hợp với tình hình thực tế. Việc mức vốn tự có sẽ tăng lên khi có đủ mức vốn pháp định sẽ vẫn đảm bảo an toàn cho TCTD trong hoạt động cấp tín dụng này, không ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, số dư cấp tín dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu sẽ cao hơn hiện nay.

Bên cạnh đó, dự thảo thông tư cũng nêu rõ, tỷ lệ tối đa của nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn là: Đối với ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài: 30%; đối với công ty tài chính: 40%.

Cũng theo dự thảo, hàng ngày, TCTD (trừ công ty cho thuê tài chính), chi nhánh ngân hàng nước ngoài phải đảm bảo dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi không được vượt quá tỷ lệ 80% đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và 85% đối với công ty tài chính.`

Tuệ Văn