Văn hóa


Đưa các tác phẩm từ thế kỷ 18 lên Google

Đưa các tác phẩm từ thế kỷ 18 lên Google. TT - Một chương trình hợp tác đặc biệt giữa Thư viện Anh và Google sẽ đưa những tác phẩm có bản quyền từ năm 1700-1870 lên mạng.

Tin liên quan

TT - Một chương trình hợp tác đặc biệt giữa Thư viện Anh và Google sẽ đưa những tác phẩm có bản quyền từ năm 1700-1870 lên mạng.

Lần đầu tiên, 250.000 cuốn sách trong Thư viện Anh thuộc giai đoạn này sẽ có sẵn để phục vụ những nhà nghiên cứu đặc biệt hay những công chúng tò mò. Tất cả các cuốn sách sẽ xuất hiện trên Google Books và trang web của Thư viện Anh. Quá trình số hóa các tác phẩm sẽ mất ba năm, với đa số các tác phẩm có nguồn gốc từ châu Âu.

Đến nay, Google đã số hóa khoảng 13 triệu cuốn sách từ hơn 40 thư viện khắp thế giới, với hầu hết các chi phí là do Google tự chịu, dù không công bố. Cho dù đây là một dự án lớn, nhưng vẫn chỉ là “muối bỏ bể” so với trí tuệ của nhân loại ở trong các cuốn sách được bọc bằng bìa. Thư viện Anh đang sở hữu khoảng 150 triệu tác phẩm, đủ mọi thể loại. Trung bình, mỗi ngày nếu chúng ta xem khoảng năm tác phẩm thì sẽ mất 80.000 năm mới xem hết.

H.N. (Theo The Guardian)