Công nghệ


Đừng quên cài ứng dụng Facebook mới cho Windows Phone 8.1

Đừng quên cài ứng dụng Facebook mới cho Windows Phone 8.1. Nếu bạn đã cập nhật lên Windows Phone 8.1 thì đừng quên cài ứng dụng Facebook mới nhé. App này hơi khác một chút so với phần mềm Facebook hoặc Facebook Beta dành cho Windows Phone 8 trước đây bởi nó cung cấp một số tính năng để tích hợp sâu vào hệ điều hành chứ không tồn tại như một ứng dụng độc lập hoàn toàn nữa. Bạn sẽ cần đến app mới này để xem chi tiết các trạng thái xuất hiện trong People Hub (trước đây bản thân People Hub sẽ tải đầy đủ nội dung, còn bây giờ nó đẩy qua app Facebook), để chia sẻ ảnh từ máy, xem ngày sinh nhật của bạn bè trong Calendar và thực hiện nhiều thao tác khác có liên quan đến tài khoản Facebook của mình. Mời các bạn tải về bằng cách nhấn vào link này hoặc quét mã QR ở bên dưới.

Tin liên quan

Đừng quên cài ứng dụng Facebook mới cho Windows Phone 8.1

Nếu bạn đã cập nhật lên thì đừng quên cài ứng dụng Facebook mới nhé. App này hơi khác một chút so với phần mềm Facebook hoặc Facebook Beta dành cho 8 trước đây bởi nó cung cấp một số tính năng để tích hợp sâu vào hệ điều hành chứ không tồn tại như một ứng dụng độc lập hoàn toàn nữa. Bạn sẽ cần đến app mới này để xem chi tiết các trạng thái xuất hiện trong People Hub (trước đây bản thân People Hub sẽ tải đầy đủ nội dung, còn bây giờ nó đẩy qua app Facebook), để chia sẻ ảnh từ máy, xem ngày sinh nhật của bạn bè trong Calendar và thực hiện nhiều thao tác khác có liên quan đến tài khoản Facebook của mình. Mời các bạn tải về bằng cách nhấn vào link này hoặc quét mã QR ở bên dưới.

Ghi chú: Với các bạn nào đang kích hoạt Cortana thì sẽ không thể quét mã QR ngay từ Bing Search như trước. Thay vào đó, bạn phải chạy ứng dụng camera lên > nút menu > Lenses > Bing Vision rồi mới quét được.
Đừng quên cài ứng dụng Facebook mới cho Windows Phone 8.1

Nguồn: Windows Phone Store