Cười


Đúng ý chàng trai

Đúng ý chàng trai. Thấy nhỏ bạn đi qua, Tèo liền hỏi:

Tin liên quan

Đúng ý chàng trai

- Này Tũn, cậu thấy tớ vẽ bức tranh này như thế nào?

Tũn chưa cần nhìn bức tranh mà phán ngay.

- Vẽ gì mà xấu như ma?

- Tuyệt!

- Sao lại tuyệt.

- Vì tớ vẽ… ma mà!

- !?

Bác Ba Phi

Đúng ý chàng trai

Họa sĩ tài ba

Một họa sĩ ngồi vẽ trong vườn cây ăn quả.