Thế giới


Đường đi của tên lửa Triều Tiên phóng qua Nhật Bản

Đường đi của tên lửa Triều Tiên phóng qua Nhật Bản. Tên lửa Triều Tiên hôm nay phóng qua Nhật Bản ra bắc Thái Bình Dương có thể là một tên lửa đạn đạo Hwasong-12.

Tin liên quan

Đường đi của tên lửa Triều Tiên phóng qua Nhật Bản

Việt Chung