Kinh tế


EBS: 6 tháng đạt 5,26 tỷ đồng LNST, tăng 157% so với cùng kỳ

EBS: 6 tháng đạt 5,26 tỷ đồng LNST, tăng 157% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, EBS đạt 7,02 tỷ đồng LNTT, hoàn thành 50% kế hoạch LNTT cả năm.

Tin liên quan

EBS: 6 tháng đạt 5,26 tỷ đồng LNST, tăng 157% so với cùng kỳ
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, EBS đạt 7,02 tỷ đồng LNTT, hoàn thành 50% kế hoạch LNTT cả năm.

Công ty Cổ phần Sách Giáo dục tại Tp. Hà Nội (EBS) thông báo kết quả kinh doanh quý II và nửa đầu năm 2011.

Xét về doanh thu thuần, quý II/2011, EBS đạt 26,31 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 27,19 tỷ đồng cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán thấp hơn nhờ công ty bán được nhiều sách tham khảo tự làm hơn là nguồn sách mua ngoài khiến lợi nhuận gộp đạt 5,57 tỷ đồng, cao hơn nhiều so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính quý II/2011 đột biến tăng mạnh, đạt 5,51 tỷ đồng trong khi cùng kỳ đạt chưa đến 1,1 tỷ đồng.

Nhờ các hoạt động đó, LNST quý II/2011 đạt 4,39 tỷ đồng, tăng 152% so với mức 1,74 tỷ đồng cùng kỳ và tăng mạnh so với mức 690 triệu đồng quý I/2011.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2011, EBS đạt 7,02 tỷ đồng LNTT, hoàn thành 50% kế hoạch LNTT cả năm; LNST đạt 5,26 tỷ đồng, tăng 157% so với cùng kỳ 2010.

Lộc Anh
 Theo UBCKNN