Công nghệ


Facebook đã cho phép bình luận bằng sticker vào bài post trên Timeline, trong nhóm hoặc sự kiện

Facebook đã cho phép bình luận bằng sticker vào bài post trên Timeline, trong nhóm hoặc sự kiện. Facebook hôm nay đã bắt đầu cho phép người dùng đăng tải sticker vào các bài post trên Timeline, trong nhóm (Group) hoặc trong các sự kiện (Event). Những sticker này trước đây có mặt trong Facebook Messenger để bộc lộ cảm xúc giữa những người chat với nhau, còn bây giờ chúng đã xuất hiện trong những lời bình luận được đăng lên mạng xã hội này. Đối với những bài viết được phép dùng sticker, bạn sẽ thấy một biểu tượng mặt cười nằm ngay cạnh khung nhập bình luận (áp dụng cho cả thiết bị di động lẫn phiên bản Facebook nền web). Lưu ý rằng sticker sẽ không có mặt trong những post thông thường, có lẽ là vì Facebook lo ngại vấn đề spam.

Tin liên quan

Facebook đã cho phép bình luận bằng sticker vào bài post trên Timeline, trong nhóm hoặc sự kiện

Facebook hôm nay đã bắt đầu cho phép người dùng đăng tải sticker vào các bài post trên Timeline, trong nhóm hoặc trong các sự kiện (Event). Những sticker này trước đây có mặt trong Facebook Messenger để bộc lộ cảm xúc giữa những người chat với nhau, còn bây giờ chúng đã xuất hiện trong những lời bình luận được đăng lên mạng xã hội này. Đối với những bài viết được phép dùng sticker, bạn sẽ thấy một biểu tượng mặt cười nằm ngay cạnh khung nhập bình luận (áp dụng cho cả thiết bị di động lẫn phiên bản Facebook nền web). Lưu ý rằng sticker sẽ không có mặt trong những post thông thường, có lẽ là vì Facebook lo ngại vấn đề spam.

Facebook đã cho phép bình luận bằng sticker vào bài post trên Timeline, trong nhóm hoặc sự kiện

Nguồn: Facebook