Công nghệ


Facebook: doanh thu kỷ lục, 1,32 tỉ người dùng thường xuyên

Facebook: doanh thu kỷ lục, 1,32 tỉ người dùng thường xuyên. Quý 2/2014 ghi nhận nhiều thành công mới cho dịch vụ mạng xã hội lớn nhất hành tinh - Facebook.

Tin liên quan

Facebook vừa công bố doanh thu của mình trong quý 2/2014. Theo đó, công ty này đã kiếm được 2,91 tỉ USD, cao hơn so với dự đoán của các nhà phân tích là 2,81 tỉ USD. Đây cũng là quý mang lại doanh thu cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Facebook.

Facebook: doanh thu kỷ lục, 1,32 tỉ người dùng thường xuyên

So sánh doanh thu từ các mảng quảng cáo trên di động, quảng cáo trên các nền tảng khác và doanh thu từ các dịch vụ trả phí khác qua các quý.

Ngoài ra, quý 2/2014 còn là thời điểm đánh dấu doanh thu từ quảng cáo trên di động (chiếm 62% trên tổng doanh thu) vượt mặt doanh thu từ quảng cáo trên các nền tảng khác. Trong khi đó, hình thức quảng cáo trên di động chỉ mới được Facebook tung ra cách đây 2 năm. Điều này cho thấy xu hướng di động hóa của người dùng internet.

Theo số liệu thống kê do Facebook cung cấp, lượng người dùng thường xuyên (tính theo tháng) là 1,32 tỉ người, tăng 14% so với quý trước. Bên cạnh đó, lượng người dùng thường xuyên trên di động đã tăng đến 31%, đạt 1,07 tỉ người dùng thường xuyên mỗi tháng.

Facebook: doanh thu kỷ lục, 1,32 tỉ người dùng thường xuyên

Thống kê doanh thu từ quảng cáo và các dịch vụ trả phí khác qua các quý.

Facebook: doanh thu kỷ lục, 1,32 tỉ người dùng thường xuyên

Thống kê doanh thu theo khu vực qua các quý.

Facebook: doanh thu kỷ lục, 1,32 tỉ người dùng thường xuyên

Thống kê lượng người dùng thường xuyên hàng tháng theo khu vực.

Facebook: doanh thu kỷ lục, 1,32 tỉ người dùng thường xuyên

Thống kê tăng trưởng lượng người dùng thường xuyên hàng tháng trên di động qua các quý.