Công nghệ


Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn

Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn. Dịch vụ lưu trữ ảnh Flickr cho biết họ vừa phát hành công cụ tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính...

Tin liên quan

Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn

Dịch vụ lưu trữ ảnh Flickr cho biết họ vừa phát hành công cụ tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn và trực quan hơn. Thay vì chỉ tìm những ảnh hay thành viên trùng với từ khoá thì hệ thống tìm kiếm mới có thể nhận diện và phân loại theo màu / thể loại / kích thước,.... Ngoài ảnh, các bạn cũng có thể tìm các nhóm, các thành viên theo những từ khoá.

Nhóm kỹ sư phần mềm cho biết sự thay đổi này được phát triển dựa trên sự phản hồi của người dùng. Người dùng muốn ảnh tải nhanh hơn, nhiều hơn và quan sát dễ dàng hơn. Tính năng tìm kiếm ảnh giờ đay đã có giao diện thoáng hơn rất nhiều và cho phép bạn điều chỉnh số lượng ảnh hiển thị, kích thước ảnh hiển thị. Flickr còn bổ sung tính năng tìm kiếm bằng màu sắc và thể loại ảnh. Hiện tại bản cập nhật này vẫn đang trong giai đoạn Beta và được kích hoạt với số lượng người dùng hạn chế. Nếu bạn vẫn chưa được cập nhật lên công cụ tìm kiếm mới, hãy tiếp tục bình tĩnh chờ đợi.

Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn
Tìm kiếm bằng màu / thẻ loại / kích thước,...

Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn
Tìm ảnh có màu xanh

Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn
Tìm theo tài khoản

Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn
Tìm theo các nhóm thảo luận

Flickr giới thiệu hệ thống tìm kiếm ảnh mới mạnh mẽ hơn, chính xác hơn
Tìm theo chủ sở hữu của ảnh
Theo Flickr