Công nghệ


Foxconn bán bằng sáng chế cho Google

Foxconn bán bằng sáng chế cho Google.  Foxconn xác nhận, đã bán nhiều bằng sáng chế liên quan đến di động cho Google, nhằm tránh cuộc chiến bản quyền công nghệ có thể xảy ra cho Android.

Tin liên quan

 Foxconn xác nhận, đã bán nhiều bằng sáng chế liên quan đến di động cho Google, nhằm tránh cuộc chiến bản quyền công nghệ có thể xảy ra cho Android.

Foxconn bán bằng sáng chế cho GoogleFoxconn đã bán một lượng lớn bằng sáng chế cho Google - Ảnh: AFP

Theo Neowin, mặc dù được biết đến như là nhà máy lắp ráp linh kiện cho các nhà sản xuất di động, nhưng thực chất Foxconn đang nắm giữ khoảng 64.300 bằng sáng chế các loại và còn khoảng 128.000 bằng sáng chế đang chờ duyệt.

Còn theo The Wall Street Journal, số lượng bằng sáng chế mà Foxconn bán cho Google khá lớn, tuy nhiên chi tiết thương vụ này không được tiết lộ.

Việc làm này của Google là nhằm giữ an toàn cho cuộc chiến bằng sáng chế công nghệ đang liên tục nổ ra, nhất là khi Android đang là nền tảng di động nắm giữ thị phần cao nhất thế giới.

Cần biết, khi Google bán lại bộ phận di động Motorola Mobility cho Lenovo, Google cũng không chuyển giao hết các bằng sáng chế cho Lenovo mà vẫn giữ một lượng lớn bằng sáng chế quan trọng cho mình.

Hiện tại, Google từ chối bình luận về thông tin mà Foxconn vừa cung cấp.

Thành Luân