Thị trường


FPT nộp thuế nhiều thứ 36 trong Top V1000

FPT nộp thuế nhiều thứ 36 trong Top V1000. Bảng xếp hạng V1000 (1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam năm 2015) được Vietnam...

Tin liên quan

FPT nộp thuế nhiều thứ 36 trong Top V1000

Các đơn vị FPT trong bảng danh sách theo mã số thuế.

Theo số liệu báo cáo của Tập đoàn FPT, trong năm 2014, doanh thu toàn FPT ước tính đạt 35.114 tỷ đồng, tăng trưởng 23% so với năm 2013, đạt 110% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của FPT ước đạt 2.075 tỷ đồng, tăng 0,5% so với năm 2013.

Bảng xếp hạng V1000 có 2 bảng là theo mã số thuế và theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp. Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất theo bảng báo cáo tài chính hợp nhất trong khi Viettel lại xếp đầu theo mã số thuế.

Trong danh sách theo mã số thuế, FPT có 5 đơn vị gồm: Công ty TNHH Phân phối FPT - FDC (thuộc FPT Trading, thứ 353), FPT Telecom (358), FPT Sercurities (FPTS - 392), Viễn thông Quốc tế FPT (FTI, thuộc FPT Telecom, hạng 491) và FPT Trading (790).

Theo báo cáo tài chính hợp nhất của doanh nghiệp, ngoài FPT ở hạng 36, tập đoàn còn có các đơn vị: FDC (thuộc FPT Trading, thứ 344), FPTS (380), và Viễn thông Quốc tế FPT (471).

Vietnam Report cho biết, tổng số thuế mà các doanh nghiệp V1000 đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 82.344 tỷ đồng, tăng 2,34% so với mức 80.460 tỷ đồng của năm trước, chiếm khoảng 10% tổng thu ngân sách của Nhà nước năm 2014, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.

Trong đó, Top 100 doanh nghiệp đứng đầu đóng góp khoảng hơn 50.000 tỷ đồng, chiếm tới hơn 60% tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp toàn bảng xếp hạng.