Giáo dục


Gần 3/4 học sinh lớp 1 của Hà Nội là học sinh giỏi

Gần 3/4 học sinh lớp 1 của Hà Nội là học sinh giỏi. Cụ thể, con số này là 72,62%. Đây là kết quả do Sở GD-ĐT Hà Nội thống kê.

Tin liên quan

Cụ thể, con số này là 72,62%. Đây là kết quả do Sở GD-ĐT Hà Nội thống kê.

Gần 3/4 học sinh lớp 1 của Hà Nội là học sinh giỏi
Ảnh: Văn Chung

Theo bảng thống kê được đưa ra tại Hội nghị tổng kết năm học 2013 – 2014 do Sở GD-ĐT Hà Nội tổ chức ngày 12/8, năm học vừa qua Hà Nội có 131.950 học sinh lớp 1. Đã có 95.764 học sinh được xếp loại giỏi cả năm học, chiếm 72,62%.

Số học sinh lớp 1 xếp loại khá là 21.178 em, chiếm 16,06%. Loại trung bình là 13.713 em, chiếm 10,40%. Vẫn có 1.220 học sinh lớp 1 thuộc diện yếu, chiếm 0,93%.

Theo lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội, việc đánh giá bằng nhận xét và điểm số qua kỳ kiểm tra định kỳ cuối kỳ I và cuối năm học đã thấy được kết quả có tiến bộ của học sinh lớp 1 trên toàn thành phố so với năm học trước.

Các con số về tỉ lệ % học sinh giỏi/ khá/ trung bình/ yếu ở lớp 2 tương ứng là 67,33/ 25,98/ 5,70/ 0,99. Ở lớp 3 là 59,53/ 27,40/ 12,36/ 0,72. Lớp 4 là 56,43/ 28,69/ 14,25/ 0,64.

Đáng chú ý là không có học sinh lớp 5 nào xếp loại yếu. Các con số tương ứng là 55,57/ 27,22/ 17,22/ 0.

Đối với xếp loại học lực hai môn Toán và Tiếng Việt ở tiểu học, tỉ lệ học sinh xếp loại giỏi ở môn Toán luôn cao hơn tỉ lệ xếp loại giỏi ở môn Tiếng Việt đối với tất cả các lớp.

  • Ngân Anh