Chuyển động


GDP cả nước ước tính tăng 5,98% trong năm 2014

GDP cả nước ước tính tăng 5,98% trong năm 2014. Theo thông tin từ cuộc họp báo của Tổng cục thống kê thì tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013.

Tin liên quan

Theo thông tin từ cuộc họp báo của Tổng cục thống kê thì tổng sản phẩm trong nước năm 2014 ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. 

Ngày 27/12, Tổng cục Thống kê đã tổ chức họp báo công bố các chỉ số kinh tế - Xã hội năm 2014. Theo đó, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm, cho biết: năm 2014, tổng sản phẩm trong nước ước tính tăng 5,98% so với năm 2013. Cụ thể, quý I tăng 5,06%, quý II tăng 5,34%, quý III tăng 6,07%; quý IV tăng 6,96%.

Thông tin trên TTXVN cũng cho biết thêm, Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm cho rằng, mức tăng trưởng năm nay cao hơn mức tăng 5,25% của năm 2012 và mức tăng 5,42% của năm 2013 cho thấy dấu hiệu tích cực của nền kinh tế.

GDP cả nước ước tính tăng 5,98% trong năm 2014

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm nay ước tính tăng 7,6% so với năm 2013, cao hơn nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013.

Theo Tổng cục trưởng Nguyễn Bích Lâm, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; các cân đối lớn được đảm bảo; lạm phát tiếp tục được kiểm soát ở mức an toàn; tăng trưởng đạt mức tăng khá… là những điểm nổi bật trong năm 2014.

Về cơ cấu nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 18,12%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 38,50%; khu vực dịch vụ chiếm 43,38% (Cơ cấu tương ứng của năm 2013 là: 18,38%; 38,31%; 43,31%).

Theo đó, sản xuất một số ngành có dấu hiệu phục hồi tốt. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm nay ước tính tăng 7,6% so với năm 2013, cao hơn nhiều mức tăng 5,9% của năm 2013.

Trong năm nay, nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài năm nay có dấu hiệu khả quan so với năm 2013. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2014 ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước và cao hơn 2,9% so với kế hoạch năm 2014.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện năm 2014 ước tính đạt 12,4 tỷ USD, tăng 7,4% so với năm trước và cao hơn 2,9% so với kế hoạch năm 2014.

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2014 ước tính đạt 150 tỷ USD, tăng 13,6% so với năm 2013. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu năm 2014 tăng 9,1%.

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu năm nay ước tính đạt 148 tỷ USD, tăng 12,1% so với năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,5 tỷ USD, tăng 13,6%; khu vực kinh tế trong nước đạt 63,5 tỷ USD, tăng 10,2%.

Đối với hoạt động doanh nghiệp trong năm 2014, cả nước có 74.842 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432.200 tỷ đồng, giảm 2,7% về số doanh nghiệp nhưng tăng 8,4% về số vốn đăng ký so với năm trước. Số vốn đăng ký bình quân một Doanh nghiệp thành lập mới trong năm đạt 5,8 tỷ đồng, tăng 11,5% so với năm 2013.

Bên cạnh đó, CPI tháng 12/2014 so với tháng 12/2013 tăng 1,84%. CPI bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với bình quân năm 2013, mức tăng khá thấp trong 10 năm trở lại đây, bình quân mỗi tháng tăng 0,15%.

THÙY DUNG (TỔNG HỢP)