Kinh tế


Giá dầu giảm tác động tích cực đến kinh tế 2014

Giá dầu giảm tác động tích cực đến kinh tế 2014. Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trung và dài hạn, giá dầu thế giới giảm có tác động tích cực, làm giảm giá xăng dầu trong nước, giảm chi phí đầu vào, giá thành sản xuất, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất.

Tin liên quan

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trung và dài hạn, giá dầu thế giới giảm có tác động tích cực, làm giảm giá xăng dầu trong nước, giảm chi phí đầu vào, giá thành sản xuất, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất.

Sáng nay , tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh báo cáo tóm tắt kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ và tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ – CP ngày 2/1/2014 và kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2014.
Giá dầu giảm tác động tích cực đến kinh tế 2014
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, năm 2014, tăng trưởng kinh tế lấy lại đà tăng trưởng cao, quý sau cao hơn quý trước (Quý I tăng 5,06%; Quý II tăng 5,34%; Quý III tăng 6,07%; Quý IV tăng 6,96%) và cả năm ước đạt 5,98%, cao hơn hai năm trước (2012: 5,25%; 2013: 5,42%); sau 3 năm, đây là năm đầu tiên tăng trưởng GDP vượt mục tiêu đề ra (5,8%).

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản có nhiều thuận lợi, đạt kết quả khá tốt. Tăng trưởng khu vực này cả năm đạt 3,49% cao hơn mức 2,63% của năm 2013 nhờ tăng trưởng cả 3 ngành nông, lâm, thủy sản cao hơn năm trước.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tăng 3,9% so với năm trước (năm 2013 tăng 3%); trong đó: nông nghiệp ước tăng 2,9%; lâm nghiệp ước tăng 7,1%; thủy sản ước tăng 6,8%. Lạm phát được kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng tăng thấp: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2014 giảm 0,24% so với tháng trước, tăng 1,84% so với tháng 12/2013; bình quân năm 2014 tăng 4,09% so với năm 2013.

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, chỉ số giá tiêu dùng năm 2014 tăng thấp không phải do sức cầu của nền kinh tế yếu như chúng ta từng lo ngại, nền kinh tế không có biểu hiện giảm phát, chỉ số giá giảm chủ yếu là do: Giá xăng, dầu, giá gas trong nước điều chỉnh giảm mạnh theo giá thế giới, tác động làm giảm chỉ số giá các nhóm hàng Giao thông, Nhà ở và vật liệu xây dựng; Nguồn cung về lương thực, thực phẩm trong nước dồi dào nênchỉ số giá nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng thấp hơn nhiều so với mức tăng cùng kỳ các năm trước; Giá các mặt hàng do Nhà nước quản lý như dịch vụ giáo dục, dịch vụ y tế được điều chỉnh theo lộ trình hợp lý, thấp hơn so với những năm trước...

"Giá dầu thế giới giảm mạnh chưa có dấu hiệu phục hồi có tác động 2 chiều nền kinh tế nước ta. Nước ta là quốc gia vừa xuất vừa nhập xăng dầu. Giá dầu thô giảm không gây ảnh hưởng đến thu ngân sách nhà nước năm 2014 do các hợp đồng đã được ký kết từ trước nhưng lại tác động đến kinh tế năm 2015 cả về lọc dầu cũng như xuất khẩu dầu thô, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh phân tích.

Ông cũng đề nghị Bộ tài chính theo dõi sát diễn biến tình hình để chủ động đưa ra các phương án khác nhau trong trường hợp giá dầu giảm sâu.

"Giá thành khai thác mỏ trong nước hiện ở mức trung bình 35 - 37 USD/thùng. Giá dầu thế giới giảm xuống dưới 60 USD/thùng. "Giá dầu tuy giảm nhưng chưa ảnh hưởng nhiều đến khai thác. Các mỏ khai thác trong nước vẫn ổn định.

Theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trung và dài hạn, giá dầu thế giới giảm có tác động tích cực, làm giảm giá xăng dầu trong nước, giảm chi phí đầu vào, giá thành sản xuất, kích thích tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất.

"Đây là động lực thúc đẩy kinh tế phát trienr theo hướng ít phụ thuộc hơn vào dầu mỏ." - Ông Bộ trưởng nói.

Bộ trưởng Vinh cho biết, theo tính toán sơ bộ, nếu giá xăng dầu trong nước giảm 10%, chi phí sản xuất sẽ giảm khoảng 0,57%, CPI giảm 0,55%, kinh tế tăng 0,91%.

Đánh giá chung về tình hình kinh tế năm 2014, người đứng đầu ngành Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, đây là một năm tình hình kinh tế, chính trị thế giới và trong nước có nhiều biến động, diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến nền kinh tế nước ta. Tuy nhiên, với những kết quả đạt được trong năm vừa qua, có thể khẳng định, năm 2014 là một năm thành công trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành kinh tế - xã hội của Trung ương Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, sự điều hành và phối hợp có hiệu quả của các cấp các ngành cùng với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội của đất nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, đạt được nhiều kết quả khả quan.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, đà tăng trưởng được phục hồi trong hầu hết các ngành, lĩnh vực, tăng trưởng GDP cao hơn hai năm trước, sau 3 năm thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 thì đây là năm đầu tiên vượt mục tiêu đề ra.

Công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì đà phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao. Nông nghiệp đạt kết quả khá; tái cơ cấu ngành nông nghiệp đạt kết quả bước đầu; các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu đều có mức tăng trưởng cao hơn năm trước.

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng cao, có xuất siêu; trong đó đáng chú ý xuất khẩu khu vực doanh nghiệp trong nước tiếp tục chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng cao hơn nhiều so với năm trước và đạt xấp xỉ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ tiếp tục tăng về lượng, cho thấy các tín hiệu tốt về tăng tổng cầu. Chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức thấp tạo điều kiện để thực hiện cải cách về giá sản phẩm, dịch vụ công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy tăng tổng cầu, đồng thời tác động làm giảm chi phí đầu vào của các doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Tăng trưởng tín dụng được cải thiện; tỷ giá cơ bản ổn định, giá trị đồng tiền VND được giữ vững, dự trữ ngoại hối cao hơn khá nhiều so với đầu năm. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện tăng cao hơn năm trước. Giải ngân vốn ODA và vốn vay ưu đãi đạt khá; thu hút vốn FDI có những chuyển biến tích cực.

Thu ngân sách nhà nước đạt cao, vượt kế hoạch đề ra. Hoạt động phát triển doanh nghiệp đã có những dấu hiệu tích cực bước đầu. An sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an toàn giao thông tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Trong tổng số 14 chỉ tiêu Quốc hội đề ra của năm 2014, có 13 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, chỉ có 1 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lao động qua đào tạo.

Đặc biệt, theo Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tại Kỳ họp thứ 7 và thứ 8, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua nhiều bộ luật hết sức quan trọng để bảo đảm triển khai, thực thi có hiệu quả các quy định của Hiến pháp, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh những mặt tích cực nêu trên, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề cập đến nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội chưa đạt được kết quả như mong muốn, như: Hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn còn nhiều khó khăn, số doanh nghiệp ngừng hoạt động vẫn ở mức cao; tỷ lệ lao đông qua đào tạo chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bị thiên tai, ngập lụt còn nhiều khó khăn. Thiệt hại do thiên tai còn lớn; tệ nạn xã hội, tội phạm, tai nạn giao thông, tình hình cháy nổ, cháy rừng và chặt phá rừng, tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp.

Theo

Báo Đầu tư