Xã hội


Gia Lai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND tỉnh

Gia Lai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND tỉnh. Sáng 7.9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 10, họp kỳ họp thứ 10 phiên họp bất thường bầu ông Võ Ngọc Thành giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Tin liên quan

Sáng 7.9, HĐND tỉnh Gia Lai khóa 10, họp kỳ họp thứ 10 phiên họp bất thường bầu ông Võ Ngọc Thành giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2011- 2016.

Gia Lai họp bất thường bầu Chủ tịch UBND tỉnh
Ông Võ Ngọc Thành, được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai
Các đại biểu thống nhất với số phiếu 62/76 (đạt 81,5%).
Ông Võ Ngọc Thành sinh năm 1963, quê tỉnh Bình Định.
Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, ông từng ở những cương vị như Giám đốc Sở Tài chính Gia Lai, Chủ tịch UBND TP.Pleiku, Bí thư Thành ủy TP.Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai.
Trước đó, ngày 15.7, tại kỳ họp lần thứ 9, HĐND tỉnh Gia Lai đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đối với ông Phạm Thế Dũng, chờ nghỉ hưu theo chế độ.

Quốc Anh