Pháp luật


Giải quyết kiến nghị của tiểu thương

Giải quyết kiến nghị của tiểu thương. TT  - Ngày 6-6, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của tiểu thương chợ Lớn Quy Nhơn vừa qua.

Tin liên quan

5 năm sau khi Chợ Lớn Quy Nhơn bị cháy:

TT  - Ngày 6-6, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết vừa có văn bản thông báo ý kiến kết luận của Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp giải quyết kiến nghị của tiểu thương chợ Lớn Quy Nhơn vừa qua.

Theo đó, UBND tỉnh thống nhất bố trí mặt bằng tại ba tầng 1, 2, 3 của Trung tâm thương mại Quy Nhơn (xây trên nền chợ Lớn cũ bị cháy) cho toàn bộ 921 hộ tiểu thương bị thiệt hại trong vụ hỏa hoạn tại chợ Lớn Quy Nhơn cách đây gần năm năm được vào kinh doanh.

Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng và du lịch An Phú Thịnh - nhà đầu tư công trình trung tâm thương mại nói trên - khẩn trương lập phương án điều chỉnh một phần diện tích các tầng 1, 2, 3 tại trung tâm thương mại Quy Nhơn thành mô hình chợ truyền thống như hợp đồng BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao) đã ký và gửi Sở Xây dựng trước ngày 15-6 để thẩm định. Đồng thời, xây dựng phương án bố trí mặt bằng tại khu vực chợ truyền thống trong Trung tâm thương mại Quy Nhơn (chi tiết đến từng ngành hàng) gửi UBND TP Quy Nhơn trước ngày 15-6-2011 để thẩm định và báo cáo UBND tỉnh.

Về giá cho thuê mặt bằng và phí quản lý khi vào kinh doanh tại khu vực chợ truyền thống trong Trung tâm thương mại Quy Nhơn, UBND tỉnh giao Công ty An Phú Thịnh xây dựng bảng giá cụ thể đối với từng ngành hàng, từng khu vực trên cơ sở giá của hồ sơ dự tuyển hợp đồng BOT, gửi Sở Tài chính trước ngày 15-6 để thẩm định, báo cáo UBND tỉnh.

Đối với chợ Lớn mới Quy Nhơn (cách chợ Lớn cũ bị cháy 800m), UBND tỉnh yêu cầu Công ty An Phú Thịnh đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thành giai đoạn 1 để bố trí cho các hộ kinh doanh có nhu cầu, và giao UBND TP Quy Nhơn phối hợp với Công ty An Phú Thịnh tuyên truyền, vận động đưa các hộ kinh doanh hiện đang buôn bán tại khu vực chợ tạm vào kinh doanh trong chợ Lớn mới Quy Nhơn để sớm bàn giao mặt bằng cho Công ty An Phú Thịnh thi công giai đoạn 2.

XUÂN NGUYÊN