Xã hội


Giảm phiền hà, tăng rủi ro

Giảm phiền hà, tăng rủi ro. (HNM) - Mới đây, để tiếp tục thực hiện mục tiêu đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) Bộ Xây dựng đã gửi văn bản cho Bộ Tư pháp đề xuất sửa đổi Luật Nhà ở với nội dung hầu hết các hợp đồng về nhà ở không cần qua thủ tục công chứng, chứng thực.

Tin liên quan