Thị trường


Giám sát diễn biến thị trường sữa

Giám sát diễn biến thị trường sữa. Ngày 13/2, ông Nguyễn Anh Tuấn, Cục trưởng Quản lý Giá cho biết, sẽ theo dõi sát diễn biến thị trường sữa

Tin liên quan

Theo đó, nếu có diễn biến “xấu” sẽ đề xuất các biện pháp bình ổn giá theo quy định của Luật Giá. Bộ Tài chính cũng đang đề nghị Bộ Công Thương và các đơn vị có liên quan phối hợp theo dõi diễn biến thị trường để có biện pháp phù hợp.

Theo Cục trưởng Quản lý Giá, từ tháng 12/2013 đến nay, có 2/6 công ty thuộc diện phải đăng ký giá gửi hồ sơ kê khai điều chỉnh tăng giá về Bộ Tài chính với mức tăng từ 5%-10%.