Chính trị


Giảng viên chính phải có bằng thạc sĩ trở lên

Giảng viên chính phải có bằng thạc sĩ trở lên. (Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vừa ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ vừa ban hành quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo, bồi dưỡng của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Giảng viên chính phải có bằng thạc sĩ trở lên

Ảnh minh họa

Theo đó, giảng viên chính phải có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy cũng như có khả năng thiết kế, xây dựng mục tiêu, kế hoạch, chương trình đào tạo, bồi dưỡng và biên soạn tài liệu giảng dạy môn học, tài liệu tham khảo phục vụ đào tạo, bồi dưỡng...

Với giảng viên thì cần có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, hoặc có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm. Ngoại ngữ, tin học đạt trình độ B trở lên…

Giảng viên cao cấp cần có bằng tiến sĩ và có đề án hoặc công trình khoa học sáng tạo cấp tỉnh hoặc cấp bộ, ngành trở lên. Ngoài ra, giảng viên cao cấp cần có trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc cao cấp lý luận chính trị và chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo quy định...

Thời gian làm việc của giảng viên, giảng viên chính, giảng viên cao cấp theo chế độ tuần làm việc 40 giờ, tổng quỹ thời gian làm việc hàng năm là 1.760 giờ.

Chính sách đối với giảng viên

Giảng viên thuộc các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được hưởng chế độ về tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp giảng dạy, trả lương dạy thêm giờ và các khoản phụ cấp khác theo quy định của Nhà nước như đối với giảng viên các trường đại học, được hưởng chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, kiến thức và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, họ cũng được áp dụng xét phong tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú", xét bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư theo các quy định của Nhà nước như đối với giảng viên đại học...

Các quy định này sẽ được áp dụng từ ngày 1/8/2011.
 

Thanh Trúc