Xã hội


Giao thêm quyền cho tổ điều hành thị trường

Giao thêm quyền cho tổ điều hành thị trường.

Tin liên quan

SGTT.VN - Bộ trưởng bộ Công thương vừa yêu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ Điều hành thị trường trong nước, theo đó, các vụ Công nghiệp nặng, vụ Công nghiệp nhẹ, cục Hoá chất, tổng cục Năng lượng, vụ Xuất nhập khẩu phải thường xuyên cung cấp thông tin cho tổ Điều hành thị trường trong nước về tình hình sản xuất và lượng tồn kho mặt hàng thép, đường, sữa, giấy, phân bón, muối, xăng, dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng; về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu; phân tích nguyên nhân dẫn đến biến động lượng xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng thiết yếu để xây dựng giải pháp cân đối nguồn cung kịp thời cho thị trường trong nước.

T. Đức