Giáo dục


Giày học sinh vào chương trình bình ổn giá TP.HCM

Giày học sinh vào chương trình bình ổn giá TP.HCM. Sở Công thương TP.HCM vừa tổ chức tổng kết chương trình bình ổn thị trường năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

Tin liên quan

Sở Công thương TP.HCM vừa tổ chức tổng kết chương trình bình ổn thị trường năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014.

Hiện chương trình bình ổn của TP có 3 nhóm mặt hàng gồm lương thực - thực phẩm, mặt hàng mùa tựu trường, sữa và hàng dược phẩm thiết yếu; lượng hàng hóa bình ổn đáp ứng từ 25 - 40% nhu cầu thị trường với giá bảo đảm thấp hơn thị trường 5 - 10%.

Chương trình bình ổn mùa khai trường sẽ được thực hiện cả năm, bắt đầu từ ngày 1.5 và bổ sung thêm mặc hàng giày học sinh.

Quang Thuần