Công nghệ


Google Glass đổi tên thành Project Aura, tuyển dụng nhiều kỹ sư của Amazon

Google Glass đổi tên thành Project Aura, tuyển dụng nhiều kỹ sư của Amazon. Project Aura sẽ vẫn tiếp tục được Ivy Ross, cựu lãnh đạo của Project Glass. Tuy nhiên, giờ thì Ivy sẽ báo cáo cho Tony Fadell, người chịu trách nhiệm chính về dự án này. Được biết Project Aura đã là cái tên mới trong nội bộ Google từ tháng 6 nhưng giờ người ta mới phát hiện ra.

Tin liên quan

Google Glass đổi tên thành Project Aura, tuyển dụng nhiều kỹ sư của Amazon
Người ta vừa phát hiện ra Google đã tuyển dụng lại ít nhất ba kỹ sư của Amazon từ bộ phận Lab126, bộ phận tạo ra chiếc điện thoại Fire Phone. Một số kỹ sư từ bộ phận này được cho nghỉ khi Amazon thu nhỏ và tinh gọn lại các dự án của họ. Khi các kỹ sư này về Google, họ sẽ làm việc ở Project Aura, tên gọi mới cho dự án chế tạo kính Google Glass. Và bởi vì đổi tên, mục tiêu của Project Aura sẽ không chỉ gói gọn lại ở kính thông minh mà còn bao gồm cả các thiết bị đeo khác. Project Aura vẫn là một bộ phận của Google, chưa được thoát ra làm riêng dưới bóng của Alphabet, tương tự như xe tự hành. Hồi tháng một, Google Glass được tách ra khỏi Google X và báo cáo trực tiếp cho CEO Nest Tony Fadell.

Project Aura sẽ vẫn tiếp tục được Ivy Ross, cựu lãnh đạo của Project Glass. Tuy nhiên, giờ thì Ivy sẽ báo cáo cho Tony Fadell, người chịu trách nhiệm chính về dự án này. Được biết Project Aura đã là cái tên mới trong nội bộ Google từ tháng 6 nhưng giờ người ta mới phát hiện ra.

Được biết không chỉ các kỹ sư của Fire Phone mà các kỹ sư của Fire TV Stick, Fire TV và Amazon Echo cũng được Google thuê, ngoài ra Google còn có thêm Max Ratner từ Apple, người làm việc trong bộ phận iPhone.

Tham khảo: BI