Công nghệ


Google Wallet: Cuộc cách mạng trong thanh toán

Google Wallet: Cuộc cách mạng trong thanh toán. XHTTOnline: Google vừa cho ra mắt dịch vụ Google Wallet sẽ thay đổi cách thức giao dịch của người tiêu dùng.. Không thẻ trượt, không phải chờ đợi để kiểm tra, và chỉ cần sử dụng điện thoại di động để nhanh chóng, dễ dàng tiến hành giao dịch.

Tin liên quan