Chính trị


Hà Giang, Gia Lai, Đăk Lăk khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016

Hà Giang, Gia Lai, Đăk Lăk khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. * Hà Giang: Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng; Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông * Gia Lai: Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Đình Thu; Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng * Đăk Lăk: Chủ tịch HĐND tỉnh Niê Thuật; Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư

Tin liên quan

* Hà Giang: Chủ tịch HĐND tỉnh Vương Mí Vàng;
Chủ tịch UBND tỉnh Đàm Văn Bông
* Gia Lai: Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Đình Thu;
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng
* Đăk Lăk: Chủ tịch HĐND tỉnh Niê Thuật;
Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư

Ngày 28. 6, HĐND tỉnh Hà Giang đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016  xem xét kết quả bầu cử, thẩm tra tư cách đại biểu và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh...

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã bầu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vương Mí Vàng giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh;  Phó chủ tịch HĐND tỉnh Chúng Thị Chiên; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Lý Thị Hơn.

Đối với các chức danh UBND, Phó bí thư Tỉnh ủy Đàm Văn Bông tái đắc cử  Chủ tịch UBND tỉnh Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 – 2016; các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông: Sèn Chỉn Ly, Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Minh Tiến. HĐND tỉnh đã bầu Trưởng, Phó ban chuyên trách và thành viên của 4 ban HĐND tỉnh Khóa XVI; bầu các Ủy viên UBND tỉnh Khóa XVI; bầu Đoàn thư ký các kỳ họp HĐND tỉnh Khóa XVI và bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016. Cũng tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh còn nghe các báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Giang Khóa XVI, nhiệm kỳ 2011- 2016; kết quả tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Khóa XVI; báo cáo kinh nghiệm hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011 và báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Khóa XV, nhiệm kỳ 2004 - 2011 và những nhiệm vụ trọng tâm phát triển KT- XH của tỉnh năm 2011.

* Ngày 27.6, HĐND tỉnh Gia Lai đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2011 - 2016. Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Đình Thu tái đắc cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Rơ Lan Tuấn được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh; ông Đinh Duy Vượt được bầu Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011 - 2016. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thế Dũng tái đắc cử chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh; các ông Hoàng Công Lự, Măng Đung, Đào Xuân Liên và ông Phùng Ngọc Mỹ được bầu giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Ngày 28.6, HĐND tỉnh Đăk Lăk đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND tỉnh Khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016  xem xét kết quả bầu cử, thẩm tra tư cách đại biểu và bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh…

Tại kỳ họp này, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Niê Thuật tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh; Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Anh Tuấn được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Phó bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột Nguyễn Thanh Hiệp được bầu giữ chức Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh. Đối với các chức danh UBND tỉnh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Ngọc Cư tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh; các Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông, bà: Y Dhăm Ênuôl, Đinh Văn Khiết, Trần Hiếu và bà Mai Hoan Niê Kđăm. HĐND tỉnh đã bầu Trưởng, Phó ban chuyên trách và thành viên của các ban HĐND tỉnh; bầu các Ủy viên UBND tỉnh; Thư ký kỳ họp HĐND tỉnh và bầu Hội thẩm nhân dân của TAND tỉnh nhiệm kỳ 2011- 2016…