Xã hội


Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính

Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính. (Chinhphu.vn) – Nâng cao chất lượng bộ phận Một cửa , mở rộng Một cửa liên thông trong giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính là nội dung chính trong nỗ lực CCHC của TP Hà Nội 6 tháng đầu năm 2011.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – Nâng cao chất lượng bộ phận “Một cửa”, mở rộng “Một cửa liên thông” trong giải quyết công việc tại các cơ quan hành chính là nội dung chính trong nỗ lực CCHC của TP Hà Nội 6 tháng đầu năm 2011.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo TP Hà Nội, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục được tổ chức thực hiện trong việc tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, quy hoạch kiến trúc, đăng ký kinh doanh, đất đai, lao động - thương binh và xã hội và được mở rộng thực hiện trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo tấm lớn, các thủ tục thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với chủ sử dụng đất.

Thực hiện Đề án đơn giản hóa TTHC, tính đến ngày 22/4, tổng số TTHC các đơn vị của TP đã rà soát là 1.638 TTHC, trong đó của các sở, ban, ngành là 1.183, của cấp huyện là 300, cấp xã là 155 TTHC.

Cục Hải quan TP Hà Nội là một trong những đơn vị đi đầu về ứng dụng CNTT trong điều hành công việc. Các quận, huyện và nhiều sở ngành trên địa bàn cũng đang phát triển nhanh chóng và sâu rộng trong lĩnh vực tin học cả về phần cứng và các phần mềm ứng dụng.

Năm 2011, Hà Nội  phấn đấu 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và 20% xã, phường, thị trấn hoàn thiện hệ thống CNTT nội bộ; 100% các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã có Cổng/trang thông tin điện tử, cung cấp 11 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.

Việt Hà