Đời sống


Hà Nội rốt ráo với tiêm phòng viêm não Nhật Bản

Hà Nội rốt ráo với tiêm phòng viêm não Nhật Bản. Để kiểm soát tình hình bệnh viêm não Nhật Bản trong cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội triển khai tiêm phòng cho trẻ từ 1 - 3 tuổi, bắt đầu từ 22/6 tới đây.

Tin liên quan

Để kiểm soát tình hình bệnh viêm não Nhật Bản trong cộng đồng, Sở Y tế Hà Nội triển khai kế hoạch tiêm phòng cho trẻ em từ 1 - 3 tuổi, dự kiến bắt đầu từ ngày 22/6 tới đây.

Thực hiện công văn 675/VSDTTW-TCQG ngày 19/5/2014 của Dự án Tiêm chủng mở rộng Quốc gia về việc tăng cường tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản, Sở Y tế Hà Nội triển khai đợt tiêm phòng cho trẻ từ 1 - 3 tuổi trên địa bàn.
Hà Nội rốt ráo với tiêm phòng viêm não Nhật Bản
Trẻ em trên địa bàn Hà Nội từ 1 - 3 tuổi, sinh từ ngày 1/1/2011 đến 31/5/2013, sẽ trong diện được tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản

Dự kiến thời gian triển khai tiêm đợt 1 từ ngày 22/6 – 23/6 sẽ tiêm mũi 1 cho trẻ chưa tiêm lần nào và những trẻ đến lịch tiêm từ mũi 2 trở lên.
Đợt 2 triển khai từ ngày 29/6 - 30/6 sẽ tiêm mũi 2 cho trẻ đã tiêm mũi 1 và tiêm vét cho các đối tượng bỏ sót chưa được tiêm trong đợt 1.


Chỉ tiêu mà ngành y tế đưa ra trong đợt tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản cho trẻ từ 1 đến 3 tuổi này sẽ phấn đấu có 95% trẻ trong độ tuổi trên địa bàn thành phố được tiêm vắc xin phòng bệnh viêm não Nhật Bản.

Lâm Phương