Xã hội


Hà Nội: tạm ngừng tổ chức các đoàn đi nước ngoài

Hà Nội: tạm ngừng tổ chức các đoàn đi nước ngoài. TT - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, thị xã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của TP về việc tạm ngừng tổ chức đi nước ngoài theo đoàn, trừ những trường hợp thật sự bức thiết, giảm các cuộc hội nghị để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2011.

Tin liên quan

TT - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu lãnh đạo các sở ngành, quận huyện, thị xã tiếp tục thực hiện chỉ đạo của TP về việc tạm ngừng tổ chức đi nước ngoài theo đoàn, trừ những trường hợp thật sự bức thiết, giảm các cuộc hội nghị để tập trung chỉ đạo, điều hành đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của năm 2011.

UBND TP Hà Nội cũng cho biết xung quanh việc thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên, tạm dừng mua sắm, trang bị, cải tạo cơ sở vật chất, TP Hà Nội đã xác định được trong những tháng cuối năm 2011 sẽ tiết kiệm thêm gần 370 tỉ đồng.

X.LONG