Xã hội


Hà Tĩnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh mới

Hà Tĩnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh mới. Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Tin liên quan

Thủ tướng Chính phủ vừa phê chuẩn việc bầu bổ sung, miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016.

Cụ thể, tại Quyết định 1209/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UNBD tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với , Tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh.
Hà Tĩnh có Phó chủ tịch UBND tỉnh mới
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh (trái) là tân Phó chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh

Đồng thời, tại Quyết định 1203/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Minh Kỳ để nghỉ hưu theo chế độ.

Tại Quyết định 1206/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Công Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Tại Quyết định 1204/QĐ-TTg, Quyết định 1205/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với các ông Nguyễn Thanh Tân, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh; ông Nguyễn Đức Hảo, nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh để nghỉ hưu theo chế độ.

Theo Chinhphu.vn