Tài chính


Habubank: 5/8 chốt danh sách chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu

Habubank: 5/8 chốt danh sách chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu. Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 1:10; lãi suất trái phiếu là 10,49%/năm.

Tin liên quan

Habubank: 5/8 chốt danh sách chuyển đổi 1.050 tỷ đồng trái phiếu thành cổ phiếu
Tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu là 1:10; lãi suất trái phiếu là 10,49%/năm.

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nhà Hà Nội (Habubank-mã CK: HBB) thông báo chốt quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.

Theo đó, 10,5 triệu trái phiếu chuyển đổi được ngân hàng phát hành thành công ngày 27/8/2011 sẽ đuxcj chuyển đổi thành cổ phiếu.

• Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) thành cổ phiếu phổ thông

• Số lượng trái phiếu chuyển đổi: 10.500.000 TPCĐ

• Mệnh giá trái phiếu chuyển đổi: 100.000 đồng/TPCĐ

• Thời hạn trái phiếu: 01 (một) năm

• Lãi suất: 10,49%/năm

• Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 nghĩa là 01 trái phiếu chuyển đổi (mệnh giá 100.000 đồng) sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phần phổ thông (mệnh giá 10.000 đồng) kể từ ngày 27/08/2011.

Hội đồng quản trị HBB thông báo chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hưởng lãi trái phiếu chuyển đổi năm 2010 như sau:

1. Ngày chốt danh sách trái chủ để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu và hưởng lãi trái phiếu chuyển đổi năm 2010: 16g00 Ngày 05/08/2011.

2. Thời gian nhận lãi trái phiếu (trái tức): từ 8h00- 16h00 hàng ngày, bắt đầu từ ngày 29/08/2011 (thứ 7, chủ nhật, ngày lễ Ngân hàng nghỉ giao dịch)

Kể từ ngày 27/08/2011, toàn bộ số lượng 10,5 triệu trái phiếu sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông (tương đương 105 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu). Cổ đông sẽ được hưởng mọi quyền lợi liên quan đến số cổ phiếu tương ứng được chuyển đổi từ trái phiếu kể từ ngày 27/08/2011.

Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, ngày 14/7/2011, cổ phiếu HBB đạt bình quân 8.200 đồng/CP.

Xem toàn bộ thông báo

Lộc Anh
 Theo Habubank