Cười


Hài Tự Long: Sống chung với điện

Hài Tự Long: Sống chung với điện. Hầu như tất cả những công việc hàng ngày của chúng ta đều cần phải có điện nên chuyện phải sống chung với điện là đương nhiên.

Tin liên quan

*
* *

Chị em có độ... phũ phàng rất riêng