Chính trị


Hạn ngạch thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu năm 2012

Hạn ngạch thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu năm 2012. (Chinhphu.vn) – Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.

Tin liên quan

(Chinhphu.vn) – Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012.

Hạn ngạch thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu năm 2012
Ảnh minh họa
Theo đó, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2012 là 40.000 tấn.

Bộ Công Thương cũng nêu rõ nguyên tắc cấp giấy phép nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan. Cụ thể, thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo quy định tại Thông tư số 04/2006/TT-BTM hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 18/1/2012 đến hết ngày 31/12/2012.

Thanh Hoài