Xã hội


Hàng loạt chính sách ưu tiên người khuyết tật

Hàng loạt chính sách ưu tiên người khuyết tật. (HNM) - Bộ LĐ-TB&XH vừa xây dựng đề án quốc gia trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2011-2020 trình Chính phủ.

Tin liên quan

(HNM) - Bộ LĐ-TB&XH vừa xây dựng đề án quốc gia trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2011-2020 trình Chính phủ.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2015 sẽ có 70% người khuyết tật được tiếp cận với các dịch vụ y tế; khoảng 80% phụ nữ khuyết tật được trợ giúp nhiều hình thức; ít nhất 65% trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục; khoảng 50.000 người khuyết tật được học nghề và tạo việc làm phù hợp; 100% các công trình xây dựng và giao thông công cộng thiết kế và xây dựng mới tiếp cận với người khuyết tật; 100% người khuyết tật có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn từ các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo...